¿ klopt my Sunda corazón !

jaman bareto indit ti Jawa Barat
ka laut batur, kuriling dunia
jaúh, ka Amerika Selatan
ti leuleutik, nga dengekeun indung
carita Sunda jeung adi

kamari balik ka taneuh Sunda,
senang pisan, bisa ngomong jeung batur
tapí lamun nanja-nanja
jelema mah mbungen nembalan
di ganti ku Melayu

ceneh, eta teh kasar
tapí nte ngarti
nté percaja
masa
kumaha bisá?

di negri batur, carita Sunda
jeung indung, eweh nu sejen
di negri urang jelema mbungen
gnomong Sunda jeung abdi
haté kuring sedih

ceneh, kudu maké basa lemes
jelema nteu ngartieun
basa haté kuring di ajar ti leuleutik
keur nga dengekeun indung
barí nga haneutkeun bubur

lamun nteu bisa ngomong deuí
jeung amah, eweh deuí batur
nú gna dengekeun
tapí basa tina hate mah
nteu bisa di pohokeun

menta ampun, sa urang-urang
kudu percaja
abdí tas balik ti pasar
tapí hate kuring mah
nteu kasar!

basa Sunda nu sa po-poe geus hiber
ka langit, tapí di simpen di jeró haté
kudu sabar, tutup sungut
nungu-nungu, 'llah sampé
kapanggih deui di luhur

meureunan basa-basa
nteu perlú deuí diditu
jelema alus ngeus sa bangsa
sa haté, sa bersemanget, dina sorga mah
eweh nu lemes, palid nu kasar!

31-1-13 (to the memory of my mother)


 
 
 

home